go top

E-learning

Để góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp, ý nghĩa của chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch”, khóa học trực tuyến E-learning dành cho giáo viên tiểu học và bất cứ ai quan tâm tới vấn đề bảo vệ tài nguyên nước nói riêng và môi trường nói chung được chính thức công bố. Mục tiêu của khóa học: Giúp học viên nắm rõ mục đích và nội dung, kiến thức về tài nguyên nước, tìm hiểu hiện trạng, cách tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên nước theo giáo án của chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch” Góp phần nâng cao năng lực trong công tác giảng dạy học sinh về tiết kiệm và bảo vệ nguồn tài nguyên nước theo phương pháp giáo dục tích cực. Tạo điều kiện cho học viên có thể áp dụng triển khai các mô hình lớp học theo giáo án của chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch” dành cho trẻ em tại trường học và cộng đồng.

Thông báo

Bạn có chắc chắn muốn thoát ra không?

Thông báo

Bạn có đồng ý với các điều khoản trên và tiến hành tải tài liệu?

Đồng ý Không
Bạn chưa có tài khoản?

Đăng Ký

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu* cần điền đầy đủ thông tin

Đăng Ký Nội Dung
Bạn đã có tài khoản
Vui lòng Đăng Nhập
Bạn đã có tài khoản

Đăng Nhập

Vui lòng đăng nhập tài khoản của bạn

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu
Bạn chưa có tài khoản? Vui lòng Đăng Ký
Quên mật khẩu

Bạn quên mật khẩu, vui lòng nhập mail để lấy lại mật khẩu

Thông báo

Đăng ký thành công

Đồng ý
Xác nhận quyền truy cập thống kê

Đăng Nhập

Vui lòng nhập mật khẩu

Đặt Lại Mật Khẩu

Đặt Lại Mật Khẩu