TW HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TW HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

go top

Hơn 400 kilogram rác thải được dọn sạch trên kênh rạch Hải Phòng

Tiếp nối thành công của cuộc thi “Phụ nữ Hải Phòng chung tay bảo vệ nguồn nước sạch” Hội Phụ nữ Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đã triển khai sáng kiến làm sạch nguồn nước rất thiết thực, phù hợp áp dụng theo đặc thù phân bổ sông ngòi, kênh rạch dày đặc của địa phương.