go top

Liên Hợp Quốc cảnh báo khủng hoảng nguồn nước

LIÊN HỢP QUỐC CẢNH BÁO KHỦNG HOẢNG NGUỒN NƯỚC

 

Có khoảng 2 tỷ người – tức khoảng 1/4 dân số trên hành tinh của chúng ta đang đối mặt với áp lực về nước. Họ thiếu nước uống, nước để canh tác. Trong khi việc quản lý nguồn nước lại rất hạn chế...

 

Việc quản lý nguồn nước trên thế giới đang diễn ra bất cập và manh mún, đòi hỏi các quốc gia phải có sự thay đổi trong bối cảnh thế giới sẽ phải đối mặt với áp lực về nguồn nước trong tương lai. Đây là nhận định của người đứng đầu Tổ chức Khí tượng Thế giới Petteri Taalas đưa ra tại cuộc họp báo công bố "Hiện trạng khí hậu toàn cầu” diễn ra ngày 5/10.