go top

TRỒNG CÂY ẢO, GÓP CÂY THẬT - Tham gia ngay chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" để đóng góp 60.000 cây cho rừng đầu nguồn

🌳 MỤC TIÊU TRỒNG MỚI 60.000 CÂY XANH TẠI RỪNG ĐẦU NGUỒN CÙNG NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC 🌳
 
Thân mời bạn tham gia các hoạt động ý nghĩa của chương trình và cùng chung tay thực hiện mục tiêu trồng mới 60.000 cây xanh tại rừng đầu nguồn Đắk Lắk và Đắk Nông nhé!
 
🕹 Chơi MINIGAME "TRỒNG CÂY ẢO - GÓP CÂY THẬT" cùng cuộc vận động "Cam kết xanh" ý nghĩa và thú vị.